Позиция: Начало
ВАЖНО , НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС:

http://sredets.bg

СТАРИЯ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ДО 19.07.2012 г.
Новият адрес на интернет страницата на Община Средец е - http://sredets.bgМестна инициативна група (МИГ) Средец
Новини
 • Покана №12 за заседание на 16 юли 2012г. на Общински съвет - Средец
 • СЪОБЩЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯ: Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения на територията на Община Средец, Домашен социален патронаж, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2, Дом за деца л
 • График за заседания на постоянните комисии на Общински съвет - Средец за м.юни 2012г.
 • Покана №11 за заседание на Общински съвет - Средец на 25.06.2012 год.
 • Публична покана
 • Всички новини...
  Административен регистър   Повече информация...
  ХОТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ   Повече информация...
  Не на корупцията ! Последно обновен: 30.7.2012
  За контакти: Централа: (05551) 69-94 Факс: (05551) 77-25, e-mail: obshtinasredets@mail.bg
  "Горещ телефон" - 77-09 за подаване на сигнали за корупция
  Google
  www www.obshtinasredets.bg
  нагоре