Новини

Още няколко стъпки по пътеката на електронното управление
14.09.2018

Уважаеми колеги,

Както е известно след 01.11.2018 г. ще бъде преустановен обменът на хартиени документи между администрациите. Повече от 470 администрации вече са включени в СЕОС и успешно започват да обменят документи. Електронни документи вече се изпращат и получават в администрациите по електронен път, но вероятно са възникнали и ще възникват и множество въпроси:
•    Каква е готовността на конкретната администрацията?
•    Знаят ли служителите какво да правят?
•    Смятат ли ръководителите, че са установили правилната технология на работата.
•    Могат ли те да я прилагат и да се възползват от нея.?
•    Смятат ли, юристите, че внедрените технологии отговарят на нормативната уредба?

Електронното управление не може да се постигне с еднократен акт или с директива, още по-малко със заплахи и наказания. Това е достатъчно сложен процес на внедряване на съвременни технологии и програмни продукти. Процесът трябва да бъде съпроводен със смислено и целенасочено обучение. Очевидно е, че ще се търси най-подходящата технология на работа и това ще се прави в самите администрации.
 
Софтуерна група АКСТЪР предлага на вниманието на Ръководствата на администрациите, ползващи системите АКСТЪР, документа „Още няколко стъпки по пътеката на електронното управление”. Целта е  преходът от хартиения към дигиталния свят да се направи по-безболезнен за служителите и за администрацията Ви като цяло.


Софтуерна група АКСТЪР
Технически университет-София


Моментна снимка на Националната документооборотна инфраструктура
28.08.2018

Уважаеми колеги,

 

Модулът  на адрес:

 https://internal.acstre.com/AcstreCommunicatorStatus/EgovCorStatus

ще Ви помогне да установите статуса на администрациите, които обменят документи съгласно изискванията на Закона за електронно управление по протокола на чл.18 на  Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Екип на Софтуерна група АКСТЪР


Система за архивиране
17.08.2018

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с интересa към създаване на учрежденски електронен архив Ви напомняме, че за тази цел е създадена системата АКСТЪР БЕКЪП. Основното е, че данните Ви се съхраняват на отделен сървър, извън Вашата мрежа. Данните Ви са криптирани и надеждно защитени. Системата АКСТЪР БЕКЪП се предлага като услуга с незначителен месечен наем. Можете да ползвате системата АКСТЪР БЕКЪП за произволен период от време, Например, докато бъде изградена Националната система за защита на данните. Повече подробности можете да научите тук и от специалистите ни.

Екип на Софтуерна група АКСТЪР


Информация относно мерки за непрекъсваемост на електронните услуги
16.08.2018

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с писмо от ДАЕУ с рег. № 6443/13.08.18 г. Ви предлагаме файл с указания за попълване на Приложение 1 “Информация относно мерките за непрекъсваемост на електронните услуги”. Моля, последвайте следния линк: https://acstre.com/inc/service/service-download-file.php?fid=418 и посетете сайта ни на адрес https://acstre.com/. При необходимост, позвънете в Центъра за обслужване на клиенти „АКСТЪР”. Припомняме, че срокът е 17.08.2018 г.

 

Софтуерна група АКСТЪР


Софтуерна група Акстър предоставя промоционални условия за закупуване на софтуер по случай международния ден на архивите
14.05.2018

Уважаеми колеги,

По случай влизане в сила на Регламента за защита на личните данни  (25.05.2018) и международния ден на архивите  (9-ти юни) Ви предлагаме промоционално системата АКСТЪР БЕКЪП.

Системата осигурява възможност ежедневно, в извънработно време, да се архивира натрупаната през деня информация, да се криптира и да се съхранява в защитена облачна среда "Акстър Cloud".

В случай на тежка авария, сериозна вирусна атака или бедствие в еднодневен срок данните Ви ще бъдат възстановени към състоянието, което са имали в предишния ден.

Повече информация за продукта, можете да намерите тук.


Инструмент за изготвяне на месечна справка към ДАЕУ за документите, обменени по електронен път
02.05.2018

Софтуерна група АКСТЪР разработи специализирано приложение, което автоматично генерира изискваната от ДАЕУ месечна справка във формат на ексел файл. Приложението може да изтеглите от тук. Изтегленият архив трябва да се разархивира в папката на сървъра, където са инсталирани останалите приложения от фамилията АКСТЪР.