АКСТЪР Търговия
АКСТЪР Търговия
 • Данни за фирми, развиващи дейността си на територията на администрацията (имена, адреси, телефон, съдебна регистрация и др.).
 • Данни за обектите, подлежащи на регистрация - адрес, телефон, тип и категория, управител и др.
 • Данни за издадените документи - обект, дата на издаване, срок, предмет на дейност и др. 
 • Има възможности за генериране на множество справки и извадки. 
 • Предвидени са различни нива за достъп - специалисти, които могат да правят само справки и такива, които могат да попълват информация.
 • Системата обменя данни(събития и свързаната с тях информация) със системите АКСТЪР ОФИС, АКСТЪР КАСА, АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ.

АКСТЪР Търговия e програмна система, предназначена да автоматизира дейността на отдел “Търговия”. Основната задача, решавана от системата е създаване на електронни регистри за:

 • Уведомления за търговска дейност.
 • Регистър на търговците, които продават тютюневи изделия и спиртни напитки.
 • Временни разрешения за търговия.
 • Разрешения за други дейности (напр. таксиметров превоз).
 • Регистър на търговци и търговски обекти.
 • Категоризация на туристически обекти.