Други организации
 
 • Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
 • Асоциация за развъждане на котленска порода овце
 • Асоциация на коневъдите в България
 • Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България
 • Развъдна асоциация за местни породи овце
 • Сдружение Асоциация за развъждане на местни породи говеда
 • Сдружение Асоциация за развъждане на млечни породи овце
 • Сдружение Асоциация за развъждане на породата Лакон в България
 • Сдружение Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни
 
 
 • Сдружение Развъдна асоциация Джерсей България
 • Сдружение Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от западна България
 • Сдружение с нестопанска цел Асоциация на овцевъдите в България – Балкан
 • Сдружение с нестопанска цел Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България
 • Сдружение с нестопанска цел Развъдна организация за автохтонни породи овце в България
 • Сдружение с нестопанска цел Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце