АКСТЪР Кметства
АКСТЪР Кметства

АКСТЪР Кметства е технология (модул) към системата АКСТЪР Офис, който се инсталира отделно и осигурява на кметствата пълноценен достъп до документооборотната система посредством Интернет.

Продуктът позволява с минимални разходи всяко кметство да бъде свързано с информационната система на общината. По този начин гражданинът може да подава молбата си за услуга в кметството. Услугата се изпълнява в общината, а готовият документ се получава по пощата или се връща посредством системата в кметството, където се отпечатва, подписва и предава на гражданина. Възможно е подаденият документ да се насочи към друга администрация. Така АКСТЪР Кметства позволява малките селища да се включат в Националната система за обмен на електронни документи и да предоставят комплексни административни услуги.