АКСТЪР Етажна собственост
АКСТЪР ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
 

Задачата на системата АКСТЪР ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ е да поддържа общинските регистри, определени от Закона за управление на етажната собственост. 

Системата е интегрирана с останалите системи от фамилията АКСТЪР и осигурява лесно въвеждане на данните и извършване на широк набор от справки. Тя поддържа регистри с данни за сградата, за управителя, за председателя на управителния съвет, за председателя на контролния съвет, за съставителя на заявлението и др. и осигурява извеждане на справките в MS WORD, МS EXCEL и текстови файлове.